ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

8/3/11

ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ.........

6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος.
ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΝΑ ΠΟΙΑ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΒΛΑΒΗ ΘΑ ΠΑΘΑΙΝΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ;
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΛΑΒΑΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ;

1 σχόλιο:

Related Posts with Thumbnails