ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

8/2/11

14.02.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Πάτρα 8 Φεβρουαρίου 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Αριθ.Πρωτ.: 4058/74
 Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           
264 41  ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613600171
Πληροφορίες: Β. Μολφέση-Δ.Θεοδωροπούλου
FAX : 2610452176
                                                                                                                        
     ΠΡΟΣ  : 1. κ. Απόστολο Κατσιφάρα
                          Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
                    2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες
                        Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
                    3. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους
                        Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

                                        ΚΟΙΝ: 1. κ.κ.Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
                                                   2. κ.κ.Δημάρχους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση  σε συνεδρίαση Περιφερειακού  Συμβουλίου
                Δυτικής Ελλάδας.

Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Δευτέρα 14  Φεβρουαρίου 2011 και ώρα στον Πύργο (Μανωλοπούλου 31), στην αίθουσα  του καταστήματος της  έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας,   με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης .
      (εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερ. Συμβουλίου κ. Κων/νος Καρπέτας)
2.      Πορεία και εξελίξεις του έργου της Ολυμπίας Οδού.
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
        Νικόλαος Υφαντής)
3.      Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την ανασυγκρότηση- αναγέννηση της σεισμόπληκτης και πυρόπληκτης Ηλείας.
     (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
4.      Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση  της «Κ.Τ.Α.Δ.Α. Α.Ε.».
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
5.      Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.) Ν.Α. Αχαϊας.
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
6.      Ορισμός    τόπου της επόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, εκτός της έδρας της Περιφέρειας.
      (εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερ. Συμβουλίου κ. Κων/νος Καρπέτας)7.      Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής επεξεργασίας του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας  του Περιφερειακού Συμβουλίου.
      (εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερ. Συμβουλίου κ. Κων/νος Καρπέτας)
8.      Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου Νομαρχιακής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Ν.Ε.Π.Α.) Ν.Α. Αχαϊας
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
9.      Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή του Π.Δ. 23/2000 για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
10. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν.2881/01 για τη «Ρύθμιση θεμάτων ναυαγίων και άλλες διατάξεις», δικαιοδοσίας Υπολιμεναρχείου Αιγίου.
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
11. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή του Π.Δ. 23/2000 για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Κατακόλου.
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
12. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν.2881/01 για τη «Ρύθμιση θεμάτων ναυαγίων και άλλες διατάξεις», δικαιοδοσίας  Λιμεναρχείου Λευκάδος.
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
13. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή του Π.Δ. 23/2000 για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Λευκάδας.
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
14. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή θαλασσίων μέσων αναψυχής, του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Αριθμός 20), δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Πρέβεζας.
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
15. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή θαλασσίων μέσων αναψυχής, του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Αριθμός 20), δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Λευκάδας.
      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
       Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)


                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
                                                  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

    

                                                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails