ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

21/2/12


 21 Φεβρουαρίου 2012
                              ΠΡΟΣ
               Κτηματική Υπηρεσία Πύργου
                  Υπόψη κας Μποβολέτη
                  Κοιν. Δήμος Ζαχάρως

ΘΕΜΑ: Αμμοληψία στον ποταμό της Νέδας- διαδικασία δημοπράτησης- καθαρισμός του ποταμού.



Όπως γνωρίζεται κατά την περίοδο 2007- 2008, στον ποταμό της Νέδας διενεργήθηκαν εκτεταμένες αμμοχαλοκοληψίες με το πρόσχημα των αντιπλημμυρικών έργων, χωρίς να έχουν χορηγηθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο, άδειες από την αρμόδια περιφέρεια. Το αδρανές αυτό υλικό έχει συγκεντρωθεί- αποθηκευτεί σε τρία σημεία, εντός της κοίτης του ποταμού. Η αρμόδια τοπική κτηματική υπηρεσία, έχει καταγράψει και εκτιμήσει τον όγκο του συγκεκριμένου υλικού. Επειδή το υλικό αυτό βρίσκεται εντός της κοίτης του ποταμού και κοντά στις εκβολές του, υπάρχει ο κίνδυνος να παρασυρθεί από τα νερά του ποταμού κατά την χειμερινή περίοδο και να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στους όμορους παρόχθιους οικισμούς όπως είναι το Πρασιδάκι και το Γιαννιτσοχώρι.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κατόπιν τούτου, καλούμε την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, να διερευνήσει και να διενεργήσει, με βάση τις προβλέψεις της νομοθεσίας- α) του Α.Ν. 1219/38, β) της παρ. 5 άρθρου 33 του Ν. 1473/84 γ) της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 1416/84, δ) της παρ. 6 του άρθρου 33 Ν. 1473/84 ε) της παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 στ)της Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνίας, Κρατικής υγιεινής, Τύπου και Τουρισμού και Διοικητή Πρωτεύουσας αριθμ. 42279/24-11-1938 (ΦΕΚ 267/38 τ.Β). - τη διαδικασία για τη διάθεση – δημοπράτηση και απόληψη του αποθηκευμένου υλικού, ώστε να καθαριστεί η κοίτη του ποταμού και να περιορισθούν οι όποιοι κίνδυνοι για τους παρόχθιους οικισμούς.
Μέρος των εσόδων θα μπορούσαν να διατεθούν για τεχνικά προστατευτικά έργα και παρεμβάσεις στους παρόχθιους οικισμούς. Σημειώνεται, ότι ο ποταμός της Νέδας, ανήκει στα προστατευόμενα οικοσυστήματα και οποιαδήποτε παρέμβαση επιβάλλεται να γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, κατόπιν εκπόνησης των ειδικών μελετών.
Προκειμένου να προστατευθεί και να αναδειχθεί, επιβάλλεται να ενταχθεί σε ειδικό πλαίσιο προστασίας, ως προστατευόμενος σχηματισμός, κατόπιν εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.


                                                                       Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
                                                            Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης
                                                                            Δήμου Ζαχάρως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails