ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

14/6/11

Εξώδικο KAI στους Βουλευτές της Ηλείας από τους αγανακτισμένους πολίτες του Πύργου


0
Εξώδικο στους Βουλευτές της Ηλείας από τους αγανακτισμένους πολίτες του Πύργου
Εξώδικο προς τους βουλευτές του Ν. Ηλείας αποφάσισαν να στείλουν οι αγανακτισμένοι πολίτες του Πύργου, ζητώντας τους να μην ψηφίσουν το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Μια διαδικασία που ήδη κινείται και σε άλλους Νομούς της χώρας. Ενώ ταυτόχρονα ανανέωσαν το καθημερινό ραντεβού τους στην πλατεία Ιατρίδη.


 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του εδρεύοντος στον Πύργο Ηλείας, Κινήματος των Αγανακτισμένων Πολιτών Πύργου Ηλείας.ΚΑΤΑ   Των Βουλευτών του Ν. Ηλείας :
1. Παναγιώτη Γ. Αντωνακοπούλου, κατοίκου Πύργου Ηλείας (Μανωλοπούλου)
2. Παναγιώτη Π. Δημητρουλοπούλου, κατοίκου Πύργου Ηλείας  (Μανωλοπούλου 11).
3. Μιχαήλ Ι. Κατρίνη, κατοίκου Πύργου Ηλείας (Μανωλοπούλου 28).
4. Γεωργίου Δ. Κοντογιάννη, κατοίκου Πύργου Ηλείας (28ης Οκτωβρίου 4).
5. Ιωάννη Δ. Κουτσούκου, κατοίκου Πύργου Ηλείας (28ης Οκτωβρίου 11) και


6. Κωνσταντίνου Γ. Τζαβάρα, κατοίκου Πύργου Ηλείας (Λετρίνων 12).


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
Κοινοποιούμενη προς : τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.


Κύριοι Βουλευτές,
Έχει παρέλθει ήδη ένα έτος από ...

την ψήφιση από την Ελληνική Βουλή, του περίφημου μνημονίου και εμείς, μόλις πριν από λίγους μήνες λάβαμε γνώση, δυστυχώς όχι από εσάς, τι ακριβώς ψηφίστηκε τότε.
Σε γενικές γραμμές, λάβαμε γνώση ότι, με το μνημόνιο, ως δανειακή σύμβαση : Το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι δεσμευμένα και ελέγχονται από τους δανειστές μας. Κάθε αξιοποίηση εθνικών περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ακτών, υπογείων και υποθαλασσίων πηγών εθνικού πλούτου, αρχαιολογικών χώρων κλπ), μετοχών, ομολόγων και άλλων αξιογράφων και δικαιωμάτων, θα δύναται να λάβει χώρα εις όφελος της δανειακής σύμβασης και προς εκπλήρωση των παρεπόμενων και αναληφθέντων προς αυτήν υποχρεώσεων και, ως εκ τούτου μόνο με την συγκατάθεση της Τρόϊκα (Ε.Κ.Τ., Δ.Ν.Τ., Ε.Ε.).
Βάσει αυτής της δανειακής σύμβασης, που υπεγράφη, αν δεν καταβληθεί έγκαιρα μία δόση, οι δανειστές μας μπορούν να προβούν σε κατάσχεση κάθε δημόσιας περιουσίας μας, χωρίς περιορισμό.
Τυχόν δικαστική διένεξη, που θα προκύψει (με πολίτες πχ), θα επιλύεται με βάση το αγγλικό δίκαιο και όχι το ελληνικό, δηλαδή με το δίκαιο των δανειστών μας : «Η παρούσα Σύμβαση Εκχώρησης και οποιεσδήποτε εξωσυμβατικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτήν ή συνδέονται με αυτήν, διέπονται από το αγγλικό δίκαιο».
Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν δύναται, χωρίς την συναίνεση των δανειστών της, να συνάψει οιαδήποτε οικονομικού περιεχομένου σύμβαση, με τρίτη χώρα ή οργανισμό. Η μορφή της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, θα εξαρτάται από την συναίνεση των δανειστών και, το προϊόν της αξιοποίησης, θα είναι δεσμευμένη περιουσία. Με την προαναφερόμενη δανειακή σύμβαση, «ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων, παραιτείται από κάθε ασυλία, που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την ανωτέρω σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας, όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή και, όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή και κατά των περιουσιακών στοιχείων του».
Με όλα τα ανωτέρω, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι, η διακυβέρνηση της χώρας έχει εκχωρηθεί στους δανειστές μας, οι οποίοι και δύνανται να την μεταβιβάσουν σε τρίτους. Εσείς κ. Βουλευτές ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ; Αποστολή σας είναι να υπερασπίζεστε το Σύνταγμα, την Εθνική Κυριαρχία και τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού και όχι των δανειστών μας, τα δικαιώματα των οποίων έπονται των δικαιωμάτων του Ελληνικού Λαού, όπερ και εσείς δεν πράξατε. Ερωτάσθε : Τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετείτε ; Επειδή θεωρούμε ότι, στις κρίσιμες και ιστορικές τούτες στιγμές, οι Έλληνες Βουλευτές θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της εντεταλμένης αποστολής των, ως αντιπροσώπων των Ελληνικού Λαού και να ενεργήσουν τοιουτοτρόπως και όχι, ως εκτελεστές αθέμιτων εντολών του κόμματός των ή και ξένων συμφερόντων. Επειδή, κατά την παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 134 παρ. 1 του ΠΚ, τιμωρείται για εσχάτη προδοσία, όποιος με τα μέσα της βίας ή της απειλής ή με σφετερισμό της ιδιότητας του δράστη, ως οργάνου του Κράτους, επιχειρεί να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα, που στηρίζεται στην λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού. Επειδή απορρέει από την διάταξη του άρθρου 120 παρ. 2 του Συντάγματος ότι, «ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους, που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία, αποτελούν ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
Επειδή ως εκ τούτου, πρέπει να ενεργοποιηθεί η διάταξη του άρθρου 120 παρ. 4 του Συντάγματος, δυνάμει της οποίας «η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, οι οποίοι δικαιούνται ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ με κάθε μέσο, εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία».
Επειδή εντός των προσεχών ημερών, επίκειται η ψήφιση και νέου επαχθέστερου μνημονίου, σας καθιστούμε υπεύθυνους και υπόλογους έναντι του Ελληνικού Λαού και ενός εκάστου των θιγομένων πολιτών, εάν με την ψήφο, συναίνεση ή την ανοχή σας, ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, οποιοδήποτε νέο μνημόνιο. Επειδή ο Ελληνικός Λαός θα αναζητήσει και θα τιμωρήσει τους υπαιτίους μιας κοινωνικής - εθνικής καταστροφής, που μπορεί να αποβεί χειρότερη από αυτήν του 1922, του 1974 ή ακόμη και του 2ου παγκοσμίου πολέμου. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΕΝΤΟΝΩΣ για την μέχρι πρότινος αντισυνταγματική και, ως εκ τούτου, προφανώς παράνομη και ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά παντός υπευθύνου,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ :
1. Θα ζητήσουμε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, ενώπιον της αρμόδιας Αρχής, για οποιαδήποτε εθνική, ηθική ή υλική βλάβη ή απώλεια ζωής, με δόλο οποιουδήποτε βαθμού, ο οποίος υπάρχει, είτε διότι επιδιώκονται ευθέως τα εγκληματικά ανωτέρω αποτελέσματα, είτε προβλέπονται, ως αναγκαία συνέπεια των ανωτέρω πράξεων, είτε, ως ενδεχόμενη συνέπεια αυτών και παρά ταύτα, κάθε υπεύθυνος δεν απέχει από την ενέργειά του αυτή, αποδεχόμενος την παραγωγή των (των ανωτέρω εγκληματικών αποτελεσμάτων).
2.  Θα ζητήσουμε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, ενώπιον της αρμόδιας Αρχής, για οποιαδήποτε εθνική, ηθική ή υλική βλάβη ή απώλεια ζωής, έχει ήδη προκύψει εις βάρος των Ελλήνων Πολιτών.
3. Επιφυλασσόμεθα, για οποιαδήποτε εθνική, ηθική ή υλική βλάβη ή απώλεια ζωής, με δόλο οποιουδήποτε βαθμού, έχει ήδη προκύψει εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, λόγω της εφαρμογής του πρώτου μνημονίου ή λόγω της εξουσιοδότησης από εσάς, τρίτων προς ψήφισή τους.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ : Να μην προβείτε στην ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και των συνημμένων μετ' αυτού εφαρμοστικών νόμων, όπως έχει τεθεί, ως προαπαιτούμενο από το ΔΝΤ, για την εκταμίευση της πέμπτης δόσης της δανειακής σύμβασης.
Με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται, όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς, προς τους οποίους απευθύνεται και ειδικότερα, προς τους Βουλευτές του Ν. Ηλείας : 1. Παναγιώτη Γ. Αντωνακόπουλο, κάτοικο Πύργου Ηλείας (Μανωλοπούλου 2), 2. Παναγιώτη Π. Δημητρουλόπουλο, κάτοικο Πύργου Ηλείας (Μανωλοπούλου 11), 3. Μιχαήλ Ι. Κατρίνη, κάτοικο Πύργου Ηλείας (Μανωλοπούλου 28), 4. Γεώργιο Δ. Κοντογιάννη, κάτοικο Πύργου Ηλείας (28ης Οκτωβρίου 4), 5. Ιωάννη Δ. Κουτσούκο, κάτοικο Πύργου Ηλείας (28ης Οκτωβρίου 11) και 6.  Κωνσταντίνο Γ. Τζαβάρα, κάτοικο Πύργου Ηλείας (Λετρίνων 12), καθώς και, όπως κοινοποιήσει την παρούσα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, προς γνώση των και για τις νόμιμες συνέπειες.
Πύργος 12.06.2011  Το Εξωδίκως Προσκαλόν Κίνημα Αγανακτισμένων Πολιτών Πύργου 
Θα τους επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή, όπως προβλέπει ο νόμος αλλά και θα τους επιδοθεί από όλους τους απεργούς το πρωί της Τετάρτης 15-6-2011, ημέρα Γενικής Απεργίας, με πορεία που θα διοργανωθεί από την Πλατεία Ιατρίδη στα Γραφεία τους. Αν δεν είναι εκεί θα δοθεί στους συνεργάτες τους ή αν τα γραφεία τους είναι κλειστά θα γίνει θυροκόλληση...


4 σχόλια:

 1. Ανώνυμος14/6/11, 3:02 μ.μ.

  Μίκης...δεν σκοπεύω να πεθάνω προτού να δω αυτή τη μεγάλη νίκη του Ελληνικού Λαού.  Από την μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη...που έθαψαν τα ΜΜΕ  Πιθανώς να έχω αλτσχάιμερ -όπως ισχυρίζονται μερικοί- και γι' αυτό ίσως νοιώθω την ανάγκη να πάρω τη μαγκούρα μου και να πάω εκεί, στη φωλιά του λύκου, που συνεδριάζουν τα νέα μας αφεντικά, για να τους δείξω ποιοι είναι οι αληθινοί Έλληνες...

  Αν νομίζουν ότι οι Έλληνες μοιάζουν μ' αυτούς που φορούν γραβάτα και που οι δικοί μας τους αγκαλιάζουν λέγοντας από μέσα τους «Σφάξε με Αγά μου ν' αγιάσω», κάνουν λάθος.

  Έχω πει κι άλλη φορά, ότι ο Έλληνας, καθώς είναι....
  πολυμήχανος, όταν δέχεται επίθεση από κάποια ισχυρότερη δύναμη, υποχωρεί, υποχωρεί, υποχωρεί για να κερδίσει χρόνο. Όταν όμως φτάσει στον τοίχο και καταλάβει ότι τελειώνουν τα ψέματα, τότε γίνεται είτε ήρωας είτε ραγιάς.
  Θυμάμαι ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος με χαρακτήριζε κάποτε ως «ζων Μνημείο» του ελληνικού πολιτισμού. Λέτε να με βγάλουν κι εμένα στο σφυρί; Φανταστείτε να με πουλήσουν και να βρεθώ σαν ... γιουσουφάκι στο χαρέμι του Πασά Γιούνγκερ ή του Βεζίρη Ολι-Ρεν. Ευτυχώς που ο Σουλτάνος Στρως Καν βρίσκεται στη φυλακή... Είναι κι αυτό κάτι.

  Το γεγονός είναι ένα: πως οι πλατείες και τα Προπύλαια τους πανικοβάλανε. Και κάνουν ότι δεν μας βλέπουν, δεν μας ξέρουν και δεν μας μετρούν, πιστεύοντας έτσι ότι δεν υπάρχουμε, ότι είμαστε αέρας, ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης που θα σβήσει.

  Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αν θέλουμε να γίνουμε Ανεξάρτητοι, Ελεύθεροι και Κυρίαρχοι. Βέβαια ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος και θα χρειαστούν σκληροί αγώνες και μεγάλες θυσίες. Γι' αυτό χρειάζεται αγάπη για την Πατρίδα και απόλυτη αφοσίωση και πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευτυχίας του Λαού. Και να μην ξεχνάμε πως η Λευτεριά δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται.  Γεια χαρά.
  Πλατεία Αριστοτέλους, 9.6.2011

  Μίκης Θεοδωράκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος14/6/11, 4:33 μ.μ.

  Όταν τους διόριζαν και όταν έτρεχαν στα γραφεία τους για κανένα ρουσφετάκι ήταν καλά...τώρα τα θυμήθηκαν όλα αυτά οι τίμιοι συμπολίτες μας...

  Η υποκρισία έχει και ένα όριο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος14/6/11, 5:25 μ.μ.

  Τι μαλακίες είναι αυτές;;

  Αν δεν γουστάρεις έναν βουλευτή δεν τον ξαναψηφίζεις. Τελεία και παύλα!

  Αν πάλι δεν ψήφισες αυτούς τους συγκεκριμένους βουλευτές (πράγμα που είναι και το πιθανότερο) τότε δεν σου πέφτει λόγος! Ας τους κρίνουν αυτοί που τους ψήφισαν.
  Δεν είναι ηθικό να κατακρίνεις ανθρώπους που δεν ψήφισες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ14/6/11, 10:40 μ.μ.

  Προσωπικά δεν έχω εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε δηλώνει «αγανακτισμένος». Μπορώ να τον κατανοήσω, ενδεχομένως και να τον δικαιολογήσω, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να εμπιστευτώ τις επιλογές του. Κάθε άλλο! Με φοβίζουν οι εξαγριωμένοι άνθρωποι που έχουν αφεθεί στο κύμα του λαϊκισμού. Και πολύ περισσότερο με φοβίζουν αυτά που μπορούν να συμβούν στο όνομά τους. Λυπάμαι, αλλά δεν είμαι οπαδός της «δημοκρατίας της πλατείας». Όχι, ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω.

  Τα Μέσα Ενημέρωσης χαϊδεύουν τα αυτιά των «εξεγερμένων». Ο Τύπος στην Ελλάδα έχει παράδοση στον λαϊκισμό. Εκδότες που μέχρι χτες ζούσαν από την κρατική διαφήμιση, σήμερα κατηγορούν όλους τους άλλους για την υπερχρέωση της χώρας και καλούν τον λαό σε... εξέγερση κατά των... «προσκυνημένων». Η παράνοια σε όλο της το μεγαλείο...

  Στις πλατείες συναθροίζονται αγνοί άνθρωποι που έχουν κουραστεί από το χρεοκοπημένο και βαθιά διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και επαγγελματίες επαναστάτες που αναζητούν το τέλος του καπιταλισμού. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το «κίνημα» δεν έχει ορατούς και ξεκάθαρους πολιτικούς στόχους, ούτε και κάποια μορφή συγκρότησης.

  Κι αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο. Η οργή αυτή του κόσμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όποιον θα το επιθυμούσε για να δημιουργήσει συνθήκες ανωμαλίας. Τα Δεκεμβριανά δεν απέχουν πολύ χρονικά για να υποστηρίξει κανείς ότι «αυτά» δεν συμβαίνουν στις μέρες μας.

  Ακόμη και ο όρος «αγανακτισμένος» μου προκαλεί απέχθεια. Κι έκπληξη, συνάμα, που τον υιοθετεί ακόμη και η αριστερά. Μάλλον έχουν ξεχάσει τι έχουν τραβήξει οι παλιότερες γενιές των συνοδοιπόρων τους από κάποιους άλλους «αγανακτισμένους». Το γεγονός ότι η αριστερά αντιγράφει πρακτικές των άλλοτε θυτών της είναι κάτι που φανερώνει και τα δικά της αδιέξοδα.

  Όλα αυτά, όμως, είναι επικίνδυνα. Είναι σαν να βγάζει κάποιος εξαγριωμένους ταύρους σε έναν δρόμο κατάμεστο από ανυποψίαστους ανθρώπους. Μόνο η τύχη μπορεί να βοηθήσει για να μην συμβεί κάποιο «ατύχημα».

  Λένε ότι η κρίση του λαού είναι πάντα σωστή. Λυπάμαι, αλλά δεν θα συμφωνήσω. Ο λαός δεν έχει πάντα δίκιο. Η μάζα έχει σχεδόν πάντα άδικο. Θα θυμάστε τι έγινε με τις περίφημες συγκεντρώσεις για την Μακεδονία, για παράδειγμα. Λοιπόν, όχι! Η δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από πλήθη που μαζεύονται στις πλατείες για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους, αλλά από πολίτες με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης και κατέχοντες το αγαθό της Παιδείας.

  Η κρίση έχει δύο φυσικές διεξόδους σε πολιτικό επίπεδο. Η πρώτη είναι να αναδειχτούν νέες και υγιείς δυνάμεις που θα αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Η δεύτερη είναι να παραδοθεί η χώρα στην λογική του όχλου, το οποίο μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Η πλάστιγγα, πάντως, δεν γέρνει, προς το παρόν, προς το καλό σενάριο...

  Πηγή:www.capital.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails