ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

28/1/12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣΞΕΚΙΝΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, και την υπογραφή από τα συναρμόδια Υπουργεία, το σχέδιο αξιοποίησης του Καϊάφα, εντάσσεται στην χρηματοδότηση από τα Κοινοτικά κονδύλια του Ε.Σ.Π.Α., ύψους 8.000.000 εκατ. Εύρώ. Παρακάτω αναλύονται ο σκοπός του σχεδίου και οι προγραμματιζόμενες δράσεις ανάπλασης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
·  Την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως της περιοχής που καταστράφηκε από τις πυρκαγιές του 2007.
· Τη δημιουργία ενός πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού με εγκαταστάσεις διημέρευσης που συμπληρώνουν τις εγκαταστάσεις διαμονής.
· Τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής.
· Τη χρήση καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης ολοκληρωμένης αντίληψης οικοανάπτυξης με πρακτικές που ανταποκρίνονται στις αρχές του οικοτουρισμού.
· Την οικονομική βιωσιμότητα για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η οικοανάπτυξη του ακινήτου θα λειτουργήσει ως πρότυπο στον τομέα του οικοτουρισμού, καθώς και παράδειγμα επίδειξης καινοτόμων τεχνικών λύσεων στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις ανά περιοχή του ακινήτου και η υλοποίηση δικτύων τεχνικών υποδομών έχουν ως εξής:
α. Κέντρο Υποδοχής
1.     Περίπτερο Υποδοχής, Νέο ισόγειο κτίσμα επιφανείας 50 μ2
2.     Εγκαταστάσεις Υποστήριξης Παραλίας, νέες ισόγειες εγκαταστάσεις, απλής κατασκευής, συνολικής επιφανείας 40 μ2 στις οποίες περιλαμβάνονται χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, χώροι φύλαξης, ιατρείο κλπ.
3.     Κέντρο Πληροφόρησης και Προσανατολισμού, νέο ισόγειο κτίσμα, επιφανείας 60 μ2 το οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί σε μικρή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - προβολών.
4.     Περίπτερο Παραλίας – Ναυαγοσωστικός Σταθμός, νέα ισόγεια εγκατάσταση ελαφριάς κατασκευής 50 μ2.
5.     Η Γέφυρα του Διαύλου, κατασκευάζεται νέα πεζογέφυρα πάνω από τον δίαυλο που συνδέει τη Λίμνη με την παραλία.
6.     Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Επιβατικών ΙΧ και Λεωφορείων, επιφανείας 6.000 μ2.
7.     Ξύλινες Προβλήτες επί Μετώπου Υφάλμυρων Νερών και Ενίσχυση Πυθμένα, πλωτές προβλήτες επιφανείας 300 μ2.
8.     Διαμορφώσεις Περιβάλλοντα Χώρου επιφανείας 1.050 μ2.
β. Νησί Αγίας Αικατερίνης
1.     Πασσαλογέφυρα (μήκους 45μ. και πλάτους 6μ.)
2.     Ανακαίνιση των υφιστάμενων ξύλινων εγκαταστάσεων ski, επιφανείας 242 μ2.
3.     Μικρό Καφέ και Αποβάθρα Σκαφών, νέο κτίριο επιφανείας 70 μ2 με περιβάλλοντα χώρο 350 μ2.
4.     Αποβάθρα Σκαφών.
5.     Ξύλινες Προβλήτες επί Μετώπου Υφάλμυρων Νερών και Ενίσχυση Πυθμένα, πλωτές προβλήτες επιφανείας 320 μ2 για την πρόσδεση πλοιαρίου και λέμβων αναψυχής.
γ. Κέντρο Δάρδανος – θαλασσίων δραστηριοτήτων και αναψυχής
1.     Κτίριο υποδοχής, νέο ισόγειο ξύλινο κτίσμα επιφανείας 310 μ2
2.     Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, νέο ισόγειο κτίριο επιφανείας 150 μ2
3.     Διαμορφώσεις Περιβάλλοντα Χώρου απλών προδιαγραφών επιφανείας 1.600 μ2     
4.     Γήπεδα Αθλημάτων, κατασκευή 4 ανοικτών πολυλειτουργικών γηπέδων για ποδόσφαιρο 5 x 5, τένις, τοξοβολία κ.ά. σε έκταση     περίπου 2.000 μ2
5.     Διαμορφώσεις Περιβάλλοντα Χώρου αστικού τύπου 600 μ2
6.     Ξύλινες Προβλήτες επί Μετώπου Υφάλμυρων Νερών
7.     Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Επιβατικών ΙΧ και Λεωφορείων επιφανείας 1.000 μ2
δ. Ιαματικές Πηγές «Η Πηγαία»
1.     Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου απλών προδιαγραφών επιφανείας 400 μ2 – διαμόρφωση μονοπατιού ανάβασης στο Παρατηρητήριο
2.     Νέο παρατηρητήριο Όρους «Λαπίθα», επιφανείας 15 μ2.
ε. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Σε όλη την έκταση του ακινήτου προβλέπεται η ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισμός των ακόλουθων δικτύων υποδομής που θα υποστηρίζουν τις σημερινές ανάγκες επαναλειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες.
1.     Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τηλεπικοινωνιών
Για την ολοκληρωμένη λειτουργία των μελλοντικών εγκαταστάσεων και των νέων απαιτήσεων εγκαθίσταται υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης με τους απαραίτητους υποσταθμούς. Συμπληρώνεται με δυνατότητα υποδομής από διάφορες πηγές και κυρίως φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που ενσωματώνονται στα κτίρια. Επίσης, προβλέπεται υπόγειο δίκτυο υποδομής
2.     Δίκτυο Ύδρευσης – Άρδευσης - Πυρόσβεσης
Το δίκτυο αυτό συνδυάζει τόσο τις ανάγκες για την προστασία της δασικής και αναδασωτέας περιοχής και τις ανάγκες αστικής ύδρευσης. Περιλαμβάνει και την κατασκευή ενιαίας δεξαμενής ύδρευσης - πυρόσβεσης με το απαραίτητο κτίριο δικλείδων και κύριο δίκτυο διανομής στους διάφορους πόλους δραστηριοτήτων και τους κρουνούς πυρόσβεσης. 
3.     Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων
Το δίκτυο αυτό, μήκους περί τα 4.000Μ, συλλέγει τα ακάθαρτα όλων των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και τα οδηγεί στην προβλεπόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τριτογενούς επεξεργασίας με ελάχιστη πλεονάζουσα ιλύ για ισοδύναμο πληθυσμό 1.000 ατόμων.
4.     Λιμενικά έργα
      Προβλέπονται κατά κύριο λόγο συστήματα πλωτών στοιχείων για την κατασκευή των προβλητών και των γεφυρών πρόσβασης
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
     Η μελέτη θα δημοπρατηθεί με διεθνή διαγωνισμό. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί ο κανονισμός ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων ΕΤΑ, και ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών».
Για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή του υποεργου της εργολαβίας κατασκευής θα εφαρμοστει ο κανονισμός ανάθεσης και εκπόνησης μελετων και εκτέλεσης εργων ΕΤΑ,  και ο ν.3669/2008. Συγκεκριμένα το εργο θα δημοπρατηθει με ανοικτο διεθνη διαγωνισμό σύμφωνα με το συστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας» και τη σχετική νομοθεσία (Ν.3669/2008).
Ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ολοκληρωθεί το σύνολο του κατασκευαστικού αντικειμένου της σύμβασης εκτιμάται στους δεκαοκτώ (18) μήνες.

3.        ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)
Τα παραδοτέα της πράξης ανά υποέργο, είναι τα ακόλουθα:
1Ο Υποέργο
Τα παραδοτέα της υπό δημοπράτηση μελέτης, με τίτλο «Μελέτη Πάρκου Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα - Όλοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων τουρισμού διημέρευσης", είναι κατά σειρά υποβολής:
o Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) και εξασφάλιση της θετικής γνωμοδότησης επί του προτεινόμενου έργου – δραστηριότητας.
o Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και εξασφάλιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του προτεινόμενου έργου – δραστηριότητας.
o Πλήρης μελέτη (προμελέτη, οριστική και μελέτη εφαρμογής) των κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών - διαμορφώσεων περιβάλλοντος .
o  Εκδοση της οικοδομικής αδείας για την υλοποίηση των προτεινόμενων Τεχνικών Έργων.
Σημειώνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου για τον Καϊάφα, είχαν παρουσιαστεί σε εκδήλωση του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως στις 29 Οκτωβρίου, με την συμμετοχή φορέων, εκπροσωπών της περιφέρειας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπή.
Η υλοποίηση του σχεδίου σηματοδοτεί μετά από πολλά χρόνια το έναυσμα για την πολυπόθητη ανάπτυξη της περιοχής, την δημιουργία προσθέτου εισοδήματος και θέσεων εργασίας. Η οικονομική κρίση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο μέσα από στοχευόμενες επενδυτικές πρωτοβουλίες, προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας .Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με σχέδιο και συστηματική δουλειά  για την αξιοποίηση της περιοχής μας, καθότι όλοι οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν καθοριστικό λόγο για τον τρόπο και το σχέδιο της ανάπτυξης.                                                                         


                                                                   Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
                                                                  Πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος
                                                                  Ζαχάρως,
                                                                 

3 σχόλια:

 1. Ανώνυμος28/1/12, 10:28 π.μ.

  Το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα από τη μελλοντική προκήρυξη του έργου. Μάλιστα είναι γραμμένο στην ιδιόμορφη "κοινοτική γλώσσα": υποέργο, παραδοτέα κλπ κλπ

  Με ποια λογική ο κ. Αγραπιδάς βάζει την υπογραφή του κάτω από ξένο κείμενο; Ντροπή!!!!

  Έτσι θα εντυπωσιαστούν οι ιθαγενείς; Με τα "κατόπιν ενεργειών μου", που μας έφεραν σε αυτό το χάλι;

  Απαρατάτε μας πολιτικάντηδες της συφοράς....!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος28/1/12, 2:14 μ.μ.

  Δεν αναφέρει το δελτίο τύπου πώς θα φτάνουν οι επισκέπτες στο Μαϊάμι της Ζαχάρως,με ελικόπτερο, αεροπλάνο ή υδροπλάνο.Γιατί καθώς ο περιβαλλοντικός σύλλογος έβαλε το χεράκι του, μόνο τα κομποσκοινια για να φτάσουν σώοι οι επισκέπτες δε μας γράφει που ΘΑ μοιράζονται,στις στροφές στο Κοπανάκι ή στις στροφές στο Σαμικό;
  Αλήθεια,για το οικοσύστημα "μπάλτζες"θα βγάλουν κανένα δελτίο τύπου ή είναι μακριά από τα χωράφια τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος30/1/12, 2:54 μ.μ.

  Μάλλον ενημερώνεστε επιλεκτικά..Που είσαστε στις 29 Οκτώβρη που παρουσιάστηκε απο τον Σύλλογο Περιβάλλοντος το σχέδιο αξιοποίησης;;; Μάθετε να διαβάζεται πρώτα, και μετά ασχοληθείτε με τους "ιθαγενείς"....Αυτοί ξέρουν να διαβάζουν τουλάχιστον...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails